Хатхур Зу: Галзу Ялзу Produced by LG - бесплатное прослушивание онлайн в mp3, скачать без смс и регистрации, текст песен на русском языке, видео выступление артистов

Вас интересует Хатхур Зу? Тогда вы попали прямо по адресу. На этой страницы вы можете получить исчерпывающую информацию о Хатхур Зу и песне Галзу Ялзу Produced by LG. Так же обратите внимание на видео в конце.

Артисты: Хатхур Зу

Отношение пользователей: 0

Сколько времени играет mp3: 03:14

Песня: Галзу Ялзу (Produced by LG)

Скачать файл

Ещё от артиста Хатхур Зу
Текст данной песни:

Хатуу бутуу галзу ялзу
Би Хазгай хулты, архи хурты
Би архи уудугуйбда мартачоб
Дутуу болхабда согточод
Хулэс бас унжэн ажил ажил ажил
Заримда имэ уншалга байна болжэл
Буряад андэграунд хоерть раунд
Намайга хува хундэлод яварай
Хэлнэ зоводол яхал талаантэ
Машин соо углаад урагша дараарай
Буряад рэп айдасты хамагуй
Чцс чцс ччцс болчсэн буу неэгышта
Сэжлэт намты адли ама онгойлгышта
Инэ хату рэп Ноехонай талы
Колоонко чангар болгоод цай балгы
Зай нэг заа байгад нэг заа боксэлды
Хук нэг хоер ардас урдас санаас
Баса гэнтэ мешок шэнги унач
хее Шуутка болоолда умдэндо бу шээчэ

шуя нэмэд намэи угтаяяяяяяяя
шуя нэмэд намэи угтаяяяя

яхада тон хату хутхая
Ю ю ю болоб а? хая угэ хая
Захая бодхогод rec даржаххёд
Микрэдэ дутлод дутлод халта уншиххёд

бэтра машинсого тавярэй этра
энэ бэшэдэл бултанэга шагнатра
садатрааааа явулуарэй
сэхэ зугор нэгэ угор магтуларэй

басгадудара hунин клубсого
ишэ тишэ hэжэрэгты буксоро
удэр hуниугуй ю? ямар хама
зудру бу бэ бэ хун хада

шинэ шинэ ё шинэе шэнэлье
ю шинэлхэ hанабши? бу мэдье
за тон зуб хушин hургули бэг
эйсан дэйсан ээжа холобэг

холо бай холо холо бэй
Хаза хуу энэ маха
Хатхур зуу захад байна

Зу зу зу галзу ялзу
Хатхур зу узур
Дзе Сонг хоер ажи ажил
Дзе Сонг Хоер ажи ажил

Энэ тийм хун иймэ зантэ hана гэтэ
Оринго hанагара явдагла тухэлтай
Хашартай, гэжэ hанха зарим хунууд
Ямар хунуд? Али хунууд? Энэ хунууд

Энэ студи соо ута улеэн
энэ шанаг соо эдеэн бэлеэн
Баря хомхойгоор толюур чихээр
Хатхур зуу гэжэ мэджэ

Гэжэ мэджэгарай, шагнат татжэгарай
Гара дээшэ хаяд ишэ тишэ hэжэрэ
Энэ шуя жосткор шэхыиш шапхаджээн
Сюрикен рек ажил шуя хэжээн

Энэ студи соо ута улеэн
энэ шанаг соо эдеэн бэлеэн
Баря хомхойгоор толюур чихээр
Хатхур зуу гэжэ мэджэ

Видео
Хатхур Зу - Галзу-Ялзу(Ninja Action).mpg
Комментарии (0)
Новый комментарийКод безопасности: